NAŠE STORITVE

Na podlagi ogleda vaše nepremičnine (stanovanje, stanovanjska stavba, parcela, kmetija ali poslovni prostor) strokovnjaka ocenjevalca, vam bomo izdelali oceno tržne vrednosti, ki predstavlja najverjetnejšo ceno na prostem trgu nepremičnin na določen datum.

 • stanovanja, stanovanjske hiše, kmetije, zemljišča

 • specialni proizvodni obrati in večji poslovni prostori

NAMEN VREDNOTENJA

 • prodaja ali nakup nepremičnine

 • oddaja ali najem nepremičnine pridobitev hipotekarnega kredita pri banki

 • hipotekarno zavarovanje in leasing postopki

 • prenos lastništva premoženja oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe

 • postopek pred sodiščem ali v podobnih postopkih dokazovanja (mediacija)

 • računovodsko poročanje kot prikaz knjigovodske vrednosti

 • skrbni pregled nepremičnine s prikazom posameznih vrednosti nepremičine

 • ustanovitve, združevanja, razdruževanja in prevzemi družb

 • likvidacija, prisilna poravnava ali stečaj družb

 • izdelava cenilnih poročil za gradbeno stroko

SODNE CENITVE

 • Izvršilni postopki

 • Gospodarske pravde (poslovne goljufije)

 • Kazensko-preiskovalne postopki (medijsko znanih osebnosti)

 • Zapuščinske zadeve

 • Nepravdne zadeve

 • Pravdne zadeve

 • Stečajne zadeve

NAMEN VREDNOTENJA

 • prodaja ali nakup nepremičnine

 • oddaja ali najem nepremičnine pridobitev hipotekarnega kredita pri banki

 • hipotekarno zavarovanje in leasing postopki

 • prenos lastništva premoženja oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe

 • postopek pred sodiščem ali v podobnih postopkih dokazovanja (mediacija)

 • računovodsko poročanje kot prikaz knjigovodske vrednosti

 • skrbni pregled nepremičnine s prikazom posameznih vrednosti nepremičine

 • ustanovitve, združevanja, razdruževanja in prevzemi družb

 • likvidacija, prisilna poravnava ali stečaj družb

 • izdelava cenilnih poročil za gradbeno stroko

SODNE CENITVE

 • Izvršilne postopki

 • Gospodarske pravde (poslovne goljufije)

 • Kazensko-preiskovalne postopki (medijsko znanih osebnosti)

 • Zapuščinske zadeve

 • Nepravdne zadeve

 • Pravdne zadeve

 • Stečajne zadeve