SPOZNAJTE NAS

Smo družinsko podjetje, ki se že več let ukvarja s storitvami na področju ocenjevanja nepremičnin. Uspešno smo sodelovali z naslednjimi podjetji: Deželna banka Slovenije d. d., Delavska hranilnica, Seaway Yachts itd. Redno izvajamo cenitve tudi za fizične osebe.

Ocenjujemo vse vrste nepremičnin in sicer: stanovanja, stanovanjske hiše, manjše in večje poslovne prostore, zemljišča, gozdove, kmetije itd. Sodelujemo tudi s cenilci opreme, cenilci podjetij in odgovornimi geodeti, tako vam lahko ponudimo celovito rešitev. Poleg ocene vrednosti, naše cenitveno poročilo obsega podrobno identifikacijo nepremičnine (podatki zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb). Cenilni elaborat predložimo tudi v elektronski obliki.